COMUNICADO MEGA SYSTEM AOS USUARIOS DA MARCA - 29/01/2020